Ulricehamn ska bli en ledande miljökommun igen!

Miljöpartiet de gröna Ulricehamn

www.mpulricehamn.se

Bilden ovan

Gotland vid Österport juli 2018 Torkan slår hårt.

Ulricehamn ska bli en ledande miljökommun igen! Satsa på klimatsmart och cirkulär ekonomi!

Vad menar vi med det? Jo!

 

Vi har varit en av de 10 bästa i Sverige när det gäller miljö enligt kommunaktuellt. Nu är vi inte det längre utan ligger nu på plats 135 i den senaste mätningen. Det tycker vi är mycket dåligt. Miljöfrågorna är idag alldeles för viktiga för att schabblas bort.

KLIMATFRÅGAN har seglat upp som en av de viktigaste frågorna. Det gäller att satsa och göra rätt såväl lokalt som globalt NU!

 

Det ska vara lätt att göra rätt. Under mandatperioden har vi haft ordförandeskapet i en miljöberedning.

Den tog fram skarpa förslag på viktiga områden som:

 

Energiområdet där kommunen ska vara ledande inom solceller då de byggs nytt eller renoverar inom de kommunala fastigheterna.

 

Livsmedel ska vara närodlat, ekologiskt producerat då kommunen upphandlar. Idag är det bara 40 procent vi vill att det ska vara minst 75 procent. Med närodlat menas att maten inte ska resa runt halva Sverige utan produceras så nära konsumenten som möjligt. Ekologiskt innebär att man dlar hållbar vilket innebär att man kan klara jordbruket så lång det är möjligt utan kemikalier och könstgödsel. Helst helt fossilfritt.

 

Avfall ska sorteras så långt det går vid källan, vilket regeringen nyligen också tog beslut om.

 

Farliga kemikalier ska tas bort och Ulricehamn ska bli en giftfri kommun.

 

Infrastruktur är viktigt. Vägar, gator, torg, bredband och inte minst grönområden är viktiga saker i en kommun.

 

Att vara klimatsmart är för oss att kommunen tänker hållbarhet och har med miljötänk som genomsyror allt vad kommunen gör. Inte som idag en "utanpåtanke".

 

Cirkulär ekonomi innebär att att använda saker lite längre och återanvända saker så långt det går. Vi har haft förslag på att kommunen skulle kunna köpa in begagnade datorer i stället för nya. Det skulle sparat miljoner kronor i investeringsmedel och gett en betydande miljövinst. Frågan är nu återremitterad. Men cirkulär ekonomi är så mycket mer än datorer. Det handlar om att det vi producerar ska in i ett kretslopp.och att förbrukningen av resurser ska vara så låg som möjligt, helst noll.

För dig som är ung och kanske röstar första gången. Besök vårt ungdomsförbund grön ungdom. Eller kika in på deras youtubekanal.

 

Vår ordinarie rikssida hittar du här: Den ändras inte så ofta.

Vi är på twitter

 

 

Facebooksida

 

 

Vi lovar inte guld, men gröna skogar

Från vänster :

Thomas Hjalmarsson, Mikael Odhage, Kerstin Berggren, Hanna Gundberg, Ingemar Basth och Pernilla Udnaes.

Vi finns på Diaspora. Vad är det för något? Jo det är ett fritt öppet system/nätverk och som inte ägs av någon. Läs mer här. Bli medlem i det nätet kila direkt till Diasporas startsida. Vi gillar digital frihet!

Vår lokala hemsida på riksnivå . MIljöpartiet UlricehamnVÅR HEMSIDA

 

Vårt twitterflöde finns här: VÅRT TWITTERFLÖDE

 

Vår Diasporasida finns här: DIASPORA

 

Vår facebooksida hittar du här: VÅR FACEBOOKSIDA

 

EKOLOGI LIVSKVALITÈ

SOLIDARITET

Med kommande generationer och alla världens folk. Det är något som är viktigt för oss i miljöpartiet.

 

LIVSMILJÖ

Ett hållbart samhälle där man tar vara på jordens resurser och ser långsiktig hållbarhet som ett honnörsord är också något som ligger oss mycket nära.

Miljöpartiet de gröna Ulricehamn

 

Kontakt

Storgatan 37

523 30 ULRICEHAMN

Telefon: 0321-133 40

E-post: ulricehamn@mp.se