Trygga skolor utvecklar elever! Storleken har betydelse!

Miljöpartiet de gröna Ulricehamn

www.mpulricehamn.se

 

Trygga skolor utvecklar elever! Storleken har betydelse!

 

Vad menar vi med det? Jo!

 

För oss är trygga skolor en plats där eleverna blir sedda och bekräftade. Vi tror att det är fullt möjligt att ha mer än en enda högstadieskola.

 

Varför inte ha några skolalternativ med olika inriktning det tror vi är bra. För oss är inte jättestora skolor en bra lösning.

 

Vi tror att valbarhet och mindre enheter är bra lärandemiljöer, vilket också forskningen pekar på.

 

Så för att sammanfatta: Storleken har betydelse!

Det finns nog få områden som är så viktiga som skolan. Det gäller ju att ge kommande generationer en bra grund att stå på. Lärarna måste få vettiga arbetsvillkor. De elever som behöver särkilt stöd ska få det. Man kan inte skylla på resursbrist. Vidare har lärarna under lång tid haft en arbetsbörda som har varit för tung på många sätt. Mindre administration, lite bättre lön och bli sedda i sin profession är något som vi tycker är bra. För det är ju så att om man trivs på sin arbetsplats så blir jobbet lättare och eleverna kommer att utvecklas positivt i en positiv miljö.

 

Ulricehamn har under en lång tid diskuterat skolfrågor. Allt ifrån att lägga ner de mindre skolorna till att nu på senare tid utreda möjligheten att ha bara en enda högstadieskola. Det är något vi inte tycker är bra. Man löser inte skolans problem med en koncentration av en enda skola i centralorten. Var tog valfriheten och möjligheten att kunna välja en annan högstadieskola i kommunen vägen? Trivs man inte på kommunens enda högstadieskola så får man gå i en en annan kommun. Dyrare sämre och den dålig lösning tycker vi. Det finns en del forskning inom området som säger att en stor skola gör att eleverna inte blir sedda och många allt för stora skolor har en hel del problem. Så vi anser inte att en enda skola är en bra lösning. Det är akut med att ordna till vettiga undervisningslokaler och se till att det finns behöriga lärare. Vi kommer att jobba stenhårt för det vi tror på!

 

Smedsby forskning om skolor

Vår ordinarie rikssida hittar du här: Den ändras inte så ofta.

Vi är på twitter

 

 

Facebooksida

 

 

Vi lovar inte guld, men gröna skogar

Från vänster :

Thomas Hjalmarsson, Mikael Odhage, Kerstin Berggren, Hanna Gundberg, Ingemar Basth och Pernilla Udnaes.

Vi finns på Diaspora. Vad är det för något? Jo det är ett fritt öppet system/nätverk och som inte ägs av någon. Läs mer här. Bli medlem i det nätet kila direkt till Diasporas startsida. Vi gillar digital frihet!

Vår lokala hemsida på riksnivå . MIljöpartiet UlricehamnVÅR HEMSIDA

 

Vårt twitterflöde finns här: VÅRT TWITTERFLÖDE

 

Vår Diasporasida finns här: DIASPORA

 

Vår facebooksida hittar du här: VÅR FACEBOOKSIDA

 

EKOLOGI LIVSKVALITÈ

SOLIDARITET

Med kommande generationer och alla världens folk. Det är något som är viktigt för oss i miljöpartiet.

 

LIVSMILJÖ

Ett hållbart samhälle där man tar vara på jordens resurser och ser långsiktig hållbarhet som ett honnörsord är också något som ligger oss mycket nära.

Miljöpartiet de gröna Ulricehamn

 

Kontakt

Storgatan 37

523 30 ULRICEHAMN

Telefon: 0321-133 40

E-post: ulricehamn@mp.se