Cykla är bra!

Miljöpartiet de gröna Ulricehamn

www.mpulricehamn.se

Cykla är bra! Underlätta för bilfria alternativ!

 

Vad menar vi med det? Jo:

 

Under många år har vi drivit på för att göra Ulricehamn till en ledande cykelkommun. Vi ligger idag på fjärde plats i cykelfrämjandets mätningar när det gäller hur cykelvänlig en kommun är.

 

Vi tycker att Ulricehamn ska bli etta.

 

Laddstationer och pumpstationer är saker som främjar och underlättar cyklandet. Eller varför inte parkeringshus för cyklar. Vi förstår att man inte alltid kan ta en cykel för att transportera sig men om fler cyklade lite oftare skulle mycket vara vunnet miljömässigt.

 

Bilfria alternativ kan vara att t.ex möjlighet att ta en buss under förutsättning att det finns turer eller möjlighet att kanske själv ringa in ett anropsstyrt alternativ. Bättre kollektivtrafik är en miljöinvestering!

Under i stort sett under hela den period miljöpartiet i Ulricehamn varit aktivt så har vi propagerat för ökat cyklande. Vi har lagt motioner om att asfaltera banvallar. Göra säkra överfarter, Bygga ut Ulricehamns cykelbanor mot jönköping. Se till att det finns belysning plus mycket mer. Vi är lokalt lite kända som "cykelpartiet". Givetvis har vi förståelse för att man inte alltid har möjlighet att en cykel i stället för bilen speciellt inte om det är bråttom och det är långt att åka.

 

Sedan kan ju inte alla cykla av olika orsaker till exempel hälsoskäl. Men om fler började cykla bara lte mer så vore mycket vara vunnet. Förbättra möjligheten att ta med sig cykeln på tåget/bussen är ngt som vi jobbar för i regionen. Överhuvudtaget är kollektivtrafik en mycket viktig fråga inte minst i en landsbygdskommun som Ulricehamn. Givetvis ska vi ha ett bra vägnät som gör det säkert och lätt att cykla och som gör bilåkandet möjligt på ett bra sätt då det behövs.

Vår ordinarie rikssida hittar du här: Den ändras inte så ofta.

Vi är på twitter

 

 

Facebooksida

 

 

Vi lovar inte guld, men gröna skogar

Från vänster :

Thomas Hjalmarsson, Mikael Odhage, Kerstin Berggren, Hanna Gundberg, Ingemar Basth och Pernilla Udnaes.

Vår lokala hemsida på riksnivå . MIljöpartiet UlricehamnVÅR HEMSIDA

 

Vårt twitterflöde finns här: VÅRT TWITTERFLÖDE

 

Vår Diasporasida finns här: DIASPORA

 

Vår facebooksida hittar du här: VÅR FACEBOOKSIDA

 

Vi finns på Diaspora. Vad är det för något? Jo det är ett fritt öppet system/nätverk och som inte ägs av någon. Läs mer här. Bli medlem i det nätet kila direkt till Diasporas startsida. Vi gillar digital frihet!

EKOLOGI LIVSKVALITÈ

SOLIDARITET

Med kommande generationer och alla världens folk. Det är något som är viktigt för oss i miljöpartiet.

 

LIVSMILJÖ

Ett hållbart samhälle där man tar vara på jordens resurser och ser långsiktig hållbarhet som ett honnörsord är också något som ligger oss mycket nära.

Miljöpartiet de gröna Ulricehamn

 

Kontakt

Storgatan 37

523 30 ULRICEHAMN

Telefon: 0321-133 40

E-post: ulricehamn@mp.se